Welkom bij de MIM-community

Uit MIM-Community
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het kader van hun onderlinge samenwerking, wisselen overheidsorganisaties veel gegevens uit. Daarbij is het van groot belang dat mensen de gegevens hetzelfde interpreteren, zodat iedereen beschikt over dezelfde informatie. Dit vraagt gemeenschappelijke afspraken voor het beschrijven en uitwisselen van gegevens. Vanuit die achtergrond is het Metamodel voor Informatie Modellering (MIM) opgezet.

Deze website is voor allen die geïnteresseerd zijn informatiemodelleren met het Metamodel Informatie Modellering. Deze relatief jonge standaard heeft in korte tijd veel aandacht gekregen en geeft een nieuwe impuls aan het modelleren van gegevens en informatie. Het zorgt voor meer standaardisatie en daarmee een hogere begrijpelijkheid en uitwisselbaarheid van modellen. Wij denken dat het waardevol is om kennis en ervaring met informatiemodelleren met de MIM standaard met elkaar te delen. In afstemming met Geonovum hebben we daarom besloten om een MIM-community te starten, waarin kennisdeling centraal staat en best-practices kunnen worden opgesteld.

De initatiefnemers: Danny Greefhorst, Arjan Loeffen, Toine Schijvenaars en Maarten Kroon

Wil je ook lid worden van de community? Meld je dan aan via info@mim-community.nl.

Bijeenkomsten 2023

  • 31 januari 2023
  • 26 april 2023
  • 6 juli 2023
  • 3 november 2023

Tiende bijeenkomst van de werkgroep conceptueel modelleren op 25 mei 2023 om 17.00 uur

In deze sessie bespreken we hoe we verder gaan met het manifest kennisrepresentatie.

Negende bijeenkomst van de MIM-community op 6 juli 2023 om 15.00 uur

In deze sessie zal Hein Corstens ingaan op het afstemmen van begrippen en definities en het omgaan met verschillen in definities. Hij zal dit ook confronteren met wat dit betekent voor MIM. Zie ook de documenten T3D Naar een ontologie voor 3D omgevingsgegevens en naar een Gemeentelijk Gegevenswoordenboek.

Aansluitend zal Jacob Vos ingaan op het onderscheid én de samenhang tussen informatiemodellen en procesmodellen. Uitgangspunt daarbij is gebruik van MIM voor informatiemodellering en BPMN voor procesmodellering.

Presentatie van het manifest kennisrepresentatie op 23 mei 2023 om 15.00 uur

Vanuit een werkgroep van de MIM-community is afgelopen jaar gewerkt aan een manifest voor kennisrepresentatie. Het manifest vestigt aandacht op het belang van het vastleggen van kennis bij het ontwikkelen van informatiediensten. Op 23 mei organiseren we met KNVI en DANW een sessie waarin het manifest verder wordt toegelicht en waarin we vooral de dialoog willen aangaan. De video van de sessie is inmiddels beschikbaar.

Het manifest stelt dat het belangrijk is begrippen en taal expliciet te maken en vast te leggen om een gemeenschappelijk begrip te creëren van een domein. Deze taal moet verder uitgewerkt worden tot een formeel model voordat gekeken moeten worden naar welke gegevens hiervoor nodig zijn. Het beoogd gebruik bepaalt welke gegevens nodig zijn en in welke vorm. Nadat dit duidelijk is kan een vertaling worden gemaakt naar een technische representatie.

Voor meer informatie en aanmelden kun je hier klikken.

Negende bijeenkomst van de werkgroep conceptueel modelleren op 4 mei 2023 om 16.00 uur

In deze sessie bespreken we het laatste reviewcommentaar, zodat we naar een 1.0 versie kunnen gaan.

Achtste bijeenkomst van de MIM-community op 26 april 2023

In deze sessie heeft Martijn Wisse van het ministerie van Justitie en Veiligheid verteld over het Gegevenswoordenboek Migratieketen en de rol MIM daarbij. Daarnaast heeft Susanne Heek van BIJ12 verteld over de rol van MIM het informatiemodel natuur. De video is beschikbaar

Achtste bijeenkomst van de werkgroep conceptueel modelleren op 15 maart

We gaan verder in gesprek over het manifest en de bijlage.

Zevende bijeenkomst van de MIM-community op 31 januari 2023

In deze sessie is het manifest waaraan we werken vanuit de werkgroep conceptueel modelleren toegelicht door Marco Brattinga. Het manifest heeft de werktitel "Manifest voor het belang van De Kunst van Kennisrepresentatie voor Informatiediensten". Lennart van Bergen had een presentatie voorbereid over de impact op MIM. Daarnaast vertelde Arjan Loeffen over het hergebruik van modellen in Imvertor. De video van de sessie is inmiddels beschikbaar op YouTube.

Zevende bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 8 december 2022

In deze bijeenkomst hebben we het manifest nogmaals met elkaar besproken.

Zesde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 19 oktober 15.00

Bespreken concept versie van manifest

Zesde bijeenkomst op 30 september 2022 (15.00-17.00)

Presentatie van Paul Jansen over de nieuwe versie van NEN3610 (PDF) en een presentatie van Ruud Kathmann over het gebruik van MIM bij de waarderingskamer. De video van de sessie is inmiddels beschikbaar op YouTube.

Vijfde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 21 september 15.00

Verder bespreken matrix zoals in concept opgesteld.

Vijfde bijeenkomst op 20 juni 2022 (15.00-17.00)

Presentatie van Marco Brattinga over de Linked Data mapping in MIM, gevolgd door een presentatie van de Kadaster Knowledge Graph waarin NEN3610, MIM en SOR aan elkaar zijn verbonden. Aansluitend inhoudelijke discussie over modelleervraagstukken. De video van de sessie staat op YouTube. De presentatie van Marco Brattinga is beschikbaar op de MIM werkomgeving.

Vierde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 6 juni

Presentatie van Marco Brattinga en Lennart van Bergen over hoe MIM het conceptuele en logische niveau heeft bedoeld.

Derde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 6 april

Bespreken matrix zoals in concept opgesteld.

Vierde bijeenkomst op 17 maart 2022

De vierde bijeenkomst hebben we gebruikt voor het bespreken van inhoudelijke vraagstukken zoals het uitwisselen van MIM modellen met anderen, de relatie met andere standaarden zoals NEN 2660, de relaties tussen modellen en het gebruik van gegevensgroeptypen. De video van de sessie staat op YouTube.

Tweede bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 19 januari

Afstemming over concreet modelleerissue; navigeerbaarheid van relaties.

Derde bijeenkomst op 13 december 2021

De derde bijeenkomst startte met een presentatie van Michel Böhms over NEN 2660 en de relatie met MIM. Vervolgens vertelde Jos van der Arend over hoe MIM bij Kennisnet wordt gebruikt. De video van de sessie staat op YouTube.

Eerste bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 11 november 2021

Verkennen en maken afspraken.

Tweede bijeenkomst op 20 september 2021 (15.00 - 17.00)

De tweede bijeenkomst was gericht op conceptueel modelleren en een voorbeelduitwerking/primer. De presentatie van Jan Campschroer, presentatie van Jacob Vos en de video van de bijeenkomst zijn inmiddels beschikbaar. Er wordt een werkgroep gestart over conceptueel modelleren. Er is inmiddels een concept versie van de primer. Er worden nog mensen gezocht om bij te dragen aan de validatie en doorontwikkeling ervan. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij arjan.loeffen@armatiek.nl. De primer is ook geïntegreerd in een demonstrator voor MIM.

Eerste bijeenkomst op 16 juni 2021

Op 16 juni is de eerste bijeenkomst van de MIM-community georganiseerd. De presentatie en de resultaten zijn inmiddels beschikbaar.

Toegang tot de wiki

Als geïnteresseerden bijdragen willen leveren aan deze MIM-wiki, meldt dit dan bij info@mim-community.nl, zodat er een account kan worden aangemaakt met de juiste rechten.