Welkom bij de MIM-community

Uit MIM-Community
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het kader van hun onderlinge samenwerking, wisselen overheidsorganisaties veel gegevens uit. Daarbij is het van groot belang dat mensen de gegevens hetzelfde interpreteren, zodat iedereen beschikt over dezelfde informatie. Dit vraagt gemeenschappelijke afspraken voor het beschrijven en uitwisselen van gegevens. Vanuit die achtergrond is het Metamodel voor Informatie Modellering (MIM) opgezet.

Deze website is voor allen die geïnteresseerd zijn informatiemodelleren met het Metamodel Informatie Modellering. Deze relatief jonge standaard heeft in korte tijd veel aandacht gekregen en geeft een nieuwe impuls aan het modelleren van gegevens en informatie. Het zorgt voor meer standaardisatie en daarmee een hogere begrijpelijkheid en uitwisselbaarheid van modellen. Wij denken dat het waardevol is om kennis en ervaring met informatiemodelleren met de MIM standaard met elkaar te delen. In afstemming met Geonovum hebben we daarom besloten om een MIM-community te starten, waarin kennisdeling centraal staat en best-practices kunnen worden opgesteld.

De initatiefnemers: Danny Greefhorst, Arjan Loeffen, Toine Schijvenaars en Maarten Kroon

Wil je ook lid worden van de community? Meld je dan aan via info@mim-community.nl.

Twaalfde bijeenkomst van de werkgroep conceptueel modelleren op 16 november om 15.30 uur

Doel is om overeenstemming te bereiken over de voorgestelde begrippen en de impact ervan op het manifest.

Tiende bijeenkomst van de MIM-community op 3 november 2023 om 15.00 uur

Er zal vanuit GorillaIT een presentatie worden gegeven van hun methode voor informatiemodelleren en hun beoordeling van MIM (zie hieronder). Iemand vanuit het Kadaster zal iets vertellen over hoe de serialisatie van MIM gebruikt wordt om databaseschema's te genereren. Tenslotte zal een update worden gegeven van de werkgroep conceptueel modelleren en wordt feedback gevraagd op de uitwerking van de beschouwingsniveaus zoals voorgesteld in het manifest.

GorillaIT is een bedrijf dat applicaties creëert met behulp van modelgedreven ontwikkeling. Zij hebben jarenlange ervaring in analyse en modellering, en hebben ontdekt dat het gebruik van natuurlijke talen de betrokkenheid van alle stakeholders verhoogt, de communicatie vereenvoudigt en de complexiteit en dubbelzinnigheid verlaagt. Ze gebruiken Fact Based Modeling, een methodologie die helpt bij het ontwikkelen van informatiesystemen, het toepassen van op regels gebaseerde systemen, of het delen van informatie. Ze hebben deelgenomen aan verschillende initiatieven rond ontologiedefinities, voor ondermeer de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). In deze presentatie vertelt iemand van GorillaIT over de manier waarop zij modelleren alsook over hoe zij aankijken tegen MIM. Ze hebben we de MIM documentatie bestudeerd en willen delen wat ze er vanuit hun perspectief van vinden. Ze gaan daarbij in op hoe makkelijk is het te gebruiken en te leren, waar het goed in is, wat er beter kan, wat toegevoegd kan worden.

Elfde bijeenkomst van de werkgroep conceptueel modelleren op 7 september om 15.00 uur

In deze sessie willen we het manifest en bijbehorende documenten finaliseren en bepalen hoe we verder gaan.

Negende bijeenkomst van de MIM-community op 6 juli 2023 om 15.00 uur

De video van deze sessie is inmiddels beschikbaar op YouTube.

In deze presentatie is Hein Corstens ingegaan op het afstemmen van begrippen en definities en het omgaan met verschillen in definities. Zie ook de documenten T3D Naar een ontologie voor 3D omgevingsgegevens en naar een Gemeentelijk Gegevenswoordenboek.

Danny Greefhorst heeft een presentatie verzorgd over hoe hij in de context van een specifieke organisatie een organisatiebreed gegevensmodel heeft opgezet als onderdeel van de enterprise-architectuur. Hij heeft verteld over de relatie tussen een begrippenmodel, een bedrijfsobjectenmodel en een organisatiebreed gegevensmodel. Hij heeft ook laten zien hoe je een dergelijk gegevensmodel kunt verrijken met lineage naar applicaties en API's.

Tiende bijeenkomst van de werkgroep conceptueel modelleren op 25 mei 2023 om 17.00 uur

In deze sessie bespreken we hoe we verder gaan met het manifest kennisrepresentatie.

Presentatie van het manifest kennisrepresentatie op 23 mei 2023 om 15.00 uur

Vanuit een werkgroep van de MIM-community is afgelopen jaar gewerkt aan een manifest voor kennisrepresentatie. Het manifest vestigt aandacht op het belang van het vastleggen van kennis bij het ontwikkelen van informatiediensten. Op 23 mei organiseren we met KNVI en DANW een sessie waarin het manifest verder wordt toegelicht en waarin we vooral de dialoog willen aangaan. De video van de sessie is inmiddels beschikbaar.

Het manifest stelt dat het belangrijk is begrippen en taal expliciet te maken en vast te leggen om een gemeenschappelijk begrip te creëren van een domein. Deze taal moet verder uitgewerkt worden tot een formeel model voordat gekeken moeten worden naar welke gegevens hiervoor nodig zijn. Het beoogd gebruik bepaalt welke gegevens nodig zijn en in welke vorm. Nadat dit duidelijk is kan een vertaling worden gemaakt naar een technische representatie.

Voor meer informatie en aanmelden kun je hier klikken.

Negende bijeenkomst van de werkgroep conceptueel modelleren op 4 mei 2023 om 16.00 uur

In deze sessie bespreken we het laatste reviewcommentaar, zodat we naar een 1.0 versie kunnen gaan.

Achtste bijeenkomst van de MIM-community op 26 april 2023

In deze sessie heeft Martijn Wisse van het ministerie van Justitie en Veiligheid verteld over het Gegevenswoordenboek Migratieketen en de rol MIM daarbij. Daarnaast heeft Susanne Heek van BIJ12 verteld over de rol van MIM het informatiemodel natuur. De video is beschikbaar

Achtste bijeenkomst van de werkgroep conceptueel modelleren op 15 maart

We gaan verder in gesprek over het manifest en de bijlage.

Zevende bijeenkomst van de MIM-community op 31 januari 2023

In deze sessie is het manifest waaraan we werken vanuit de werkgroep conceptueel modelleren toegelicht door Marco Brattinga. Het manifest heeft de werktitel "Manifest voor het belang van De Kunst van Kennisrepresentatie voor Informatiediensten". Lennart van Bergen had een presentatie voorbereid over de impact op MIM. Daarnaast vertelde Arjan Loeffen over het hergebruik van modellen in Imvertor. De video van de sessie is inmiddels beschikbaar op YouTube.

Zevende bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 8 december 2022

In deze bijeenkomst hebben we het manifest nogmaals met elkaar besproken.

Zesde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 19 oktober 15.00

Bespreken concept versie van manifest

Zesde bijeenkomst op 30 september 2022 (15.00-17.00)

Presentatie van Paul Jansen over de nieuwe versie van NEN3610 (PDF) en een presentatie van Ruud Kathmann over het gebruik van MIM bij de waarderingskamer. De video van de sessie is inmiddels beschikbaar op YouTube.

Vijfde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 21 september 15.00

Verder bespreken matrix zoals in concept opgesteld.

Vijfde bijeenkomst op 20 juni 2022 (15.00-17.00)

Presentatie van Marco Brattinga over de Linked Data mapping in MIM, gevolgd door een presentatie van de Kadaster Knowledge Graph waarin NEN3610, MIM en SOR aan elkaar zijn verbonden. Aansluitend inhoudelijke discussie over modelleervraagstukken. De video van de sessie staat op YouTube. De presentatie van Marco Brattinga is beschikbaar op de MIM werkomgeving.

Vierde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 6 juni

Presentatie van Marco Brattinga en Lennart van Bergen over hoe MIM het conceptuele en logische niveau heeft bedoeld.

Derde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 6 april

Bespreken matrix zoals in concept opgesteld.

Vierde bijeenkomst op 17 maart 2022

De vierde bijeenkomst hebben we gebruikt voor het bespreken van inhoudelijke vraagstukken zoals het uitwisselen van MIM modellen met anderen, de relatie met andere standaarden zoals NEN 2660, de relaties tussen modellen en het gebruik van gegevensgroeptypen. De video van de sessie staat op YouTube.

Tweede bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 19 januari

Afstemming over concreet modelleerissue; navigeerbaarheid van relaties.

Derde bijeenkomst op 13 december 2021

De derde bijeenkomst startte met een presentatie van Michel Böhms over NEN 2660 en de relatie met MIM. Vervolgens vertelde Jos van der Arend over hoe MIM bij Kennisnet wordt gebruikt. De video van de sessie staat op YouTube.

Eerste bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 11 november 2021

Verkennen en maken afspraken.

Tweede bijeenkomst op 20 september 2021 (15.00 - 17.00)

De tweede bijeenkomst was gericht op conceptueel modelleren en een voorbeelduitwerking/primer. De presentatie van Jan Campschroer, presentatie van Jacob Vos en de video van de bijeenkomst zijn inmiddels beschikbaar. Er wordt een werkgroep gestart over conceptueel modelleren. Er is inmiddels een concept versie van de primer. Er worden nog mensen gezocht om bij te dragen aan de validatie en doorontwikkeling ervan. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij arjan.loeffen@armatiek.nl. De primer is ook geïntegreerd in een demonstrator voor MIM.

Eerste bijeenkomst op 16 juni 2021

Op 16 juni is de eerste bijeenkomst van de MIM-community georganiseerd. De presentatie en de resultaten zijn inmiddels beschikbaar.

Toegang tot de wiki

Als geïnteresseerden bijdragen willen leveren aan deze MIM-wiki, meldt dit dan bij info@mim-community.nl, zodat er een account kan worden aangemaakt met de juiste rechten.