Welkom bij de MIM-community

Uit MIM-Community
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In het kader van hun onderlinge samenwerking, wisselen overheidsorganisaties veel gegevens uit. Daarbij is het van groot belang dat mensen de gegevens hetzelfde interpreteren, zodat iedereen beschikt over dezelfde informatie. Dit vraagt gemeenschappelijke afspraken voor het beschrijven en uitwisselen van gegevens. Vanuit die achtergrond is het Metamodel voor Informatie Modellering (MIM) opgezet.

Deze website is voor allen die geïnteresseerd zijn informatiemodelleren met het Metamodel Informatie Modellering. Deze relatief jonge standaard heeft in korte tijd veel aandacht gekregen en geeft een nieuwe impuls aan het modelleren van gegevens en informatie. Het zorgt voor meer standaardisatie en daarmee een hogere begrijpelijkheid en uitwisselbaarheid van modellen. Wij denken dat het waardevol is om kennis en ervaring met informatiemodelleren met de MIM standaard met elkaar te delen. In afstemming met Geonovum hebben we daarom besloten om een MIM-community te starten, waarin kennisdeling centraal staat en best-practices kunnen worden opgesteld.

De initatiefnemers: Danny Greefhorst, Arjan Loeffen, Toine Schijvenaars en Maarten Kroon

Wil je ook lid worden van de community? Meld je dan aan via info@mim-community.nl.

Bijeenkomsten 2023

  • 31 januari 2022
  • 26 april 2022
  • 6 juli 2022
  • 3 november 2022

Zesde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 19 oktober 15.00

Bespreken concept versie van manifest

Zesde bijeenkomst op 30 september 2022 (15.00-17.00)

Presentatie van Paul Jansen over de nieuwe versie van NEN3610 (PDF) en een presentatie van Ruud Kathmann over het gebruik van MIM bij de waarderingskamer. De video van de sessie is inmiddels beschikbaar op YouTube.

Vijfde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 21 september 15.00

Verder bespreken matrix zoals in concept opgesteld.

Vijfde bijeenkomst op 20 juni 2022 (15.00-17.00)

Presentatie van Marco Brattinga over de Linked Data mapping in MIM, gevolgd door een presentatie van de Kadaster Knowledge Graph waarin NEN3610, MIM en SOR aan elkaar zijn verbonden. Aansluitend inhoudelijke discussie over modelleervraagstukken. De video van de sessie staat op YouTube. De presentatie van Marco Brattinga is beschikbaar op de MIM werkomgeving.

Vierde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 6 juni 15.00

Presentatie van Marco Brattinga en Lennart van Bergen over hoe MIM het conceptuele en logische niveau heeft bedoeld.

Derde bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 6 april

Bespreken matrix zoals in concept opgesteld.

Vierde bijeenkomst op 17 maart 2022

De vierde bijeenkomst hebben we gebruikt voor het bespreken van inhoudelijke vraagstukken zoals het uitwisselen van MIM modellen met anderen, de relatie met andere standaarden zoals NEN 2660, de relaties tussen modellen en het gebruik van gegevensgroeptypen. De video van de sessie staat op YouTube.

Tweede bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 19 januari

Afstemming over concreet modelleerissue; navigeerbaarheid van relaties.

Derde bijeenkomst op 13 december 2021

De derde bijeenkomst startte met een presentatie van Michel Böhms over NEN 2660 en de relatie met MIM. Vervolgens vertelde Jos van der Arend over hoe MIM bij Kennisnet wordt gebruikt. De video van de sessie staat op YouTube.

Eerste bijeenkomst van werkgroep conceptueel modelleren op 11 november 2021

Verkennen en maken afspraken.

Tweede bijeenkomst op 20 september 2021 (15.00 - 17.00)

De tweede bijeenkomst was gericht op conceptueel modelleren en een voorbeelduitwerking/primer. De presentatie van Jan Campschroer, presentatie van Jacob Vos en de video van de bijeenkomst zijn inmiddels beschikbaar. Er wordt een werkgroep gestart over conceptueel modelleren. Er is inmiddels een concept versie van de primer. Er worden nog mensen gezocht om bij te dragen aan de validatie en doorontwikkeling ervan. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij arjan.loeffen@armatiek.nl. De primer is ook geïntegreerd in een demonstrator voor MIM.

Eerste bijeenkomst op 16 juni 2021

Op 16 juni is de eerste bijeenkomst van de MIM-community georganiseerd. De presentatie en de resultaten zijn inmiddels beschikbaar.

Toegang tot de wiki

Als geïnteresseerden bijdragen willen leveren aan deze MIM-wiki, meldt dit dan bij info@mim-community.nl, zodat er een account kan worden aangemaakt met de juiste rechten.